Jak wygląda pogrzeb świecki?

trumna

Pogrzeb świecki to rzadko wybierana w Polsce ceremonia pogrzebowa. Wiąże się to z tym, że żyjemy w kraju katolickim. Mimo to niektórzy decydują się na uroczystość pozbawioną wydźwięku religijnego, czyli modlitwy, księdza, a nawet symboli kościelnych. Ceremonii zazwyczaj przewodzi mistrz lub specjalnie przeszkolony pracownik zakładu pogrzebowego. Sprawdź, czym jeszcze charakteryzuje się pogrzeb świecki i kiedy stanowi dobry wybór.

Pogrzeb świecki jest zazwyczaj organizowany osobom, które za życia były ateistami lub niepraktykującymi katolikami. Decydują o tym bliscy zmarłego, dlatego jego przekonania nie zawsze są szanowane i uwzględniane, chyba że zostało to zapisane w ostatniej woli.

Na czym polega rola mistrza ceremonii?

Na pogrzebie świeckim nie pojawia się ksiądz, zamiast niego występuje mistrz ceremonii. W Polsce można znaleźć niewielu specjalistów z tego zakresu, dlatego często w tej roli występują przeszkoleni pracownicy zakładu pogrzebowego. Zadaniem tej osoby jest poprowadzenie całej uroczystości zgodnie z wolą zmarłego lub jego rodziny. Zazwyczaj odpowiedzialna jest za wygłoszenie krótkiej przemowy, podczas której wspomina się daną osobę lub mówi się o przemijaniu. Mistrz ceremonii lub zastępujący go pracownik udaje się z żałobnikami również na miejsce pochówku, gdzie trumna z ciałem lub urna z prochami są umieszczane w grobie.

Czym jeszcze pogrzeb świecki różni się od tradycyjnego?

Podczas pogrzebu świeckiego bardzo duże znaczenie ma moment przebywania ciała w kaplicy. Taką uroczystość można poprowadzić na dwa sposoby, w zależności od życzenia najbliższych zmarłego lub zgodnie z jego ostatnią wolą. Zazwyczaj w kaplicy obecne są emblematy kościoła, ale mistrz ceremonii nie jest księdzem, nie przytacza też przypowieści religijnych. Ostatnie pożegnanie zmarłego wygląda jednak tak jak w kościele katolickim.

Możliwe jest również poprowadzenie ceremonii po świecku. Na ten czas emblematy kościoła są wynoszone z kaplicy. Uroczystości przewodniczy mistrz ceremonii, który nie jest księdzem, prowadzi on pożegnanie w sposób wzniosły i uroczysty. Przemawia, wspominając osobę zmarłą, a najbliżsi pogrążają się w zadumie. Istnieje także możliwość wygłoszenia mowy przez rodzinę zmarłego. Następnie uczestnicy pogrzebu udają się na miejsce pochówku. Może być to cmentarz katolicki, ale najczęściej wybierane są cmentarze komunalne lub cmentarze innego wyznania.