Ekshumacja

Wykonujemy ekshumacje zwłok, jest to usługa polegająca na wydobyciu zwłok lub szczątków ludzkich z grobu. Niestety czasem okazuje się to konieczne, powodów na podjęcie tej decyzji istnieje wiele. Jednak, aby możliwe było przeprowadzenie tego zabiegu, niezbędne jest uzyskanie stosownych dokumentów i odpowiednich pozwoleń. Bez nich nie jesteśmy w stanie obsłużyć Klienta.

Najczęściej ekshumację wykonuje się na prośbę osób, które są uprawnione do pochowania zwłok, oczywiście za zezwoleniem właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Taką czynność może zarządzić również prokurator czy sąd, ponadto do podjęcia decyzji ma prawo właściwy państwowy inspektor sanitarny, jeśli teren cmentarza ma być zajęty na inny cel. Niekiedy ekshumacji dokonuje się też na podstawie decyzji wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia nagrobka, wydanej na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Współpracujemy z profesjonalnymi firmami, które świadczą usługi demontażu grobu. Warto skorzystać z takiej oferty w momencie, gdy zostanie podjęta decyzja o ekshumacji.

Warunki niezbędne do ekshumacji zwłok

Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów i pozwoleń można starać się o wykonanie ekshumacji zwłok. Taką czynność wykonuje się wyłącznie w okresie od 15 października do 15 kwietnia, we wczesnych godzinach rannych lub późnych wieczornych. W szczególnych przypadkach ten termin może ulec zmianie. W przypadku niemalże wszystkich zwłok istnieje możliwość wydobycia, ale jeśli chodzi o ciała osób zmarłych na choroby zakaźne, należy zaczekać co najmniej 2 lata od śmierci. Jest to konieczne, aby zabezpieczyć się przed rozprzestrzenianiem tych chorób. Ekshumacja zwłok na pewno nie jest łatwym momentem dla rodziny, ale niekiedy wykonanie usługi jest potrzebne i niezbędne. O planowanej czynności trzeba również poinformować pisemnie kancelarię cmentarza, tam też należy otrzymać zezwolenie na ekshumację oraz zezwolenie na powtórny pochówek po ekshumacji.