Formalności i dokumenty

Wiedząc, że sprawy urzędowe mogą stanowić dla rodzin w żałobie nieraz wyzwanie ponad siły Zakład Pogrzebowy Hades oferuje pomoc wszystkim, którzy muszą zmierzyć się z dopełnieniem formalności w różnego rodzaju instytucjach czy urzędach.

Jesteśmy w stanie, z upoważnienia naszych Klientów wziąć na siebie odpowiedzialność za uzyskanie koniecznych dokumentów i realizację niezbędnych procedur.

Można zlecić nam uzyskanie takich dokumentów, jak karty zgonów czy akty zgonów. Oferujemy możliwość załatwienia przez nas wszelkich formalności w ZUS-ie. Jeśli kwota zasiłku pogrzebowego jest wyższa niż koszt pogrzebu– troszczymy się o to, aby różnica została Państwu wypłacona tak szybko, jak to tylko możliwe.

Do wdrożenia procedury organizacji pogrzebu niezbędne są następujące dokumenty:

  • karta zgonu
  • dowód osobisty zmarłej osoby
  • dowód współmałżonka osoby zmarłej

Przedstawiamy kilka ważnych informacji odnośnie spraw urzędowych:

Zasiłek pogrzebowy przysługuje  po zmarłym emerycie, renciście lub osobie ubezpieczonej.  O wypłatę zasiłku pogrzebowego może się ubiegać członek rodziny zmarłego w pierwszej linii pokrewieństwa, do wnuka włącznie.

Wysokość zasiłku pogrzebowego jest zmienna i wynosi obecnie 4 000 zł.

Dokumenty potrzebne do załatwienia wypłaty zasiłku pogrzebowego:

  • akt zgonu
  • wniosek z ZUS
  • rachunek za trumnę
  • rachunek z cmentarza
  • legitymacja rencisty lub emeryta
  • jeśli osoba zmarła była zatrudniona
  • jeśli osoba zmarła była zatrudniona

Jeżeli Zmarła osoba była zatrudniona zakład pracy musi to potwierdzić na wniosku  ZUS 

W przypadku gdy pogrzebem zajmuje się osoba obca, a osobie zmarłej przysługuje zasiłek pogrzebowy – to będzie on wypłacony po uprzednim przedstawieniu rachunków do wysokości zasiłku pogrzebowego. 

Jeżeli osoba zmarła nie była ubezpieczona to członek rodziny w pierwszej linii pokrewieństwa może pochować zmarłego ze swoich świadczeń. Niezbędne jest wówczas zaświadczenie z opieki, iż ta nie pokrywa kosztów pogrzebu oraz podanie do ZUS.

 

dokumenty