Formalności pogrzebowe

Ze śmiercią bliskiej osoby wiążą się nie tylko smutek, rozpacz i silne poczucie straty, ale również konieczność załatwienia formalności pogrzebowych. Są one nieuniknione, ponieważ bez nich niemożliwe byłoby zorganizowanie uroczystości pożegnalnej zmarłego. Wiedząc, że sprawy urzędowe mogą stanowić dla rodzin w żałobie nieraz wyzwanie ponad siły, Zakład Pogrzebowy Hades z Łodzi oferuje pomoc w tym zakresie. Zapewniamy wsparcie wszystkim, którzy muszą zmierzyć się z dopełnieniem formalności w różnego rodzaju instytucjach czy urzędach.

Jesteśmy w stanie, z upoważnienia naszych Klientów wziąć na siebie odpowiedzialność za skompletowanie koniecznych dokumentów i realizację niezbędnych procedur. Można zlecić nam uzyskanie takich dokumentów jak akty zgonów. Oferujemy możliwość załatwienia przez nas wszelkich formalności w urzędzie, cmentarzu i ZUS-ie. Jeśli kwota zasiłku pogrzebowego jest wyższa niż koszt pogrzebu – troszczymy się o to, aby różnica została Państwu wypłacona tak szybko, jak to tylko możliwe.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby zorganizować pogrzeb?

Do wdrożenia procedury organizacji pogrzebu niezbędne są następujące dokumenty:

  • karta zgonu – jest to dokument wystawiany przez lekarza. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu, za papiery odpowiada doktor prowadzący pacjenta w ciągu ostatnich 30 dni życia. Natomiast jeżeli śmierć miała miejsce w domu czy innym miejscu poza szpitalem, kartę zgonu wypisuje lekarz rodzinny lub lekarz Pogotowia Ratunkowego. Bez tego dokumentu niemożliwe jest załatwienie dalszych formalności pogrzebowych i uzyskanie zasiłku pogrzebowego,
  • dowód osobisty zmarłej osoby.

Zasiłek pogrzebowy z ZUS-u

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po zmarłym emerycie, renciście lub osobie ubezpieczonej. O wypłatę tego świadczenia może się ubiegać członek rodziny zmarłego w pierwszej i drugiej linii pokrewieństwa, od wnuka do dziadków. W niektórych sytuacjach pieniądze są wypłacane innej osobie czy nawet instytucji, zajmującej się organizacją pogrzebu. Czasem odpowiedzialne są za to dom pomocy społecznej, gmina czy związek wyznaniowy. Wysokość takiego wsparcia obecnie wynosi 4 000 zł.

Dokumenty potrzebne do załatwienia wypłaty zasiłku pogrzebowego:

  • akt zgonu,
  • wniosek z ZUS,
  • rachunek za trumnę lub urnę,
  • rachunek z cmentarza (obecnie nie jest obowiązkowy),
  • legitymacja rencisty lub emeryta albo potwierdzenie o odprowadzaniu składek do ZUS-u.

Jeżeli zmarły był zatrudniony, zakład pracy musi to potwierdzić na wniosku ZUS.

W przypadku gdy pogrzebem zajmuje się osoba obca, a osobie zmarłej przysługuje zasiłek pogrzebowy – to będzie on wypłacony po uprzednim przedstawieniu rachunków do wysokości zasiłku pogrzebowego. Jeżeli jednak osoba zmarła nie była ubezpieczona, to członek rodziny w pierwszej lub drugiej linii pokrewieństwa może pochować zmarłego ze swoich świadczeń.

Pomagamy w dopełnieniu wszystkich formalności, ale nie tylko. Świadczymy szeroki zakres usług, w tym przewóz zwłok  czy przygotowywanie ciała do pogrzebu. Zajmiemy się każdym szczegółem, by najbliżsi osoby zmarłej nie musieli się tym martwić.

Jak uzyskać akt zgonu?

Akt zgonu to jeden z ważniejszych dokumentów, jakie należy uzyskać po śmierci bliskiej osoby. Przedstawia on dane osoby zmarłej, a także informuje, kiedy i gdzie zmarła. W celu uzyskania tego papieru konieczne jest posiadanie karty zgonu. Należy zgłosić się z nią do urzędu stanu cywilnego właściwego dla miejsca zgonu bądź miejsca znalezienia zwłok. Nasza firma świadczy kompleksowe usługi, w związku z czym możemy zająć się uzyskaniem wszystkich potrzebnych dokumentów, umożliwiających załatwianie dalszych formalności pogrzebowych, a także uzyskanie zasiłku pogrzebowego.

 

dokumenty