Czy akt zgonu jest niezbędny do organizacji pogrzebu?

akt zgonu

Po śmierci bliskiej osoby członkowie rodziny i przyjaciele są pogrążeni w smutku i żałobie. Niestety, muszą zająć się organizacją pogrzebu, czego nie powinno się odkładać w czasie. Aby przystąpić do tej czynności, konieczne jest skompletowanie odpowiednich papierów. Najważniejszym dokumentem wystawianym po śmierci człowieka jest akt zgonu – sprawdź, czy musisz mieć go w celu załatwienia formalności związanych z pochówkiem.

Pierwsze chwile po śmierci bliskiej osoby są najgorsze – najsilniejsze jest wtedy uczucie żalu, smutku i tęsknoty. Niestety to właśnie w tym czasie trzeba zająć się organizacją pogrzebu. Jeśli nie czujesz się na siłach, by wszystko załatwić samodzielnie, skontaktuj się z nami. Pomożemy przejść przez ten trudny czas, podpowiemy, jakie dokumenty należy przygotować i gdzie należy się po nie zgłosić. Z naszym wsparciem przygotowanie pogrzebu przebiegnie łatwiej i sprawniej.

Czy bez aktu zgonu można załatwić formalności pogrzebowe?

Akt zgonu to bez wątpienia najważniejszy dokument, niezbędny do organizacji pogrzebu. Bez niego niemożliwe jest załatwienie formalności związanych z pochówkiem. Konieczny okazuje się także do uzyskania zasiłku pogrzebowego. Dlatego w pierwszej kolejności należy postarać się właśnie o ten dokument. Należy zgłosić się po niego do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego w ciągu 3 dni od śmierci bliskiej osoby. Zazwyczaj zajmują się tym najbliżsi, np. współmałżonek, dzieci czy inni krewni. Warto jednak wiedzieć, że wyrobieniem aktu zgonu w imieniu rodziny może zająć się również zakład organizujący pochówek.

Jak uzyskać akt zgonu?

W celu otrzymania aktu zgonu należy dostarczyć do USC dowód osobisty osoby zmarłej i kartę zgonu. Drugi z wymienionych dokumentów jest wystawiany przez lekarza po stwierdzeniu zgonu. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu, za wystawienie stosownych papierów odpowiada lekarz prowadzący pacjenta przez ostatnich 30 dni. Natomiast jeśli śmierć miała miejsce poza szpitalem, dokument wystawia lekarz rodzinny lub lekarz Pogotowia Ratunkowego.