Zasady uzyskania zasiłku pogrzebowego

koncepcja kosztów pogrzebu

Śmierć bliskiej osoby wiąże się ze smutkiem, często rozpaczą i poczuciem niezrozumienia. Smutnym uczuciom towarzyszy również obowiązek zorganizowania pogrzebu. Jest to nie tylko czasochłonne, ale również kosztowne. Na szczęście istnieje możliwość uzyskania zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W poniższym tekście przedstawiamy zasady związane z tą pomocą. Sprawdź, kto może ubiegać się o wsparcie tego rodzaju.

Organizacja pogrzebu zajmuje czas, ponieważ trzeba skompletować odpowiednie dokumenty. Poza tym konieczne jest poniesienie dość wysokich opłat. Nie każdy jest przygotowany na takie wydatki, dlatego istnieje możliwość ubiegania się o pomoc finansową.

Kto może skorzystać z zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany osobom, które są objęte ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierają emeryturę bądź rentę i zmarł członek ich rodziny. Pomoc należy się oczywiście bliskim zmarłej osoby, jeśli była objęta takim ubezpieczeniem – zostanie im wypłacona odpowiednia kwota. Wsparcie dotyczy również zmarłych, którzy nie mieli ubezpieczenia, ale pobierali zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne. Zasiłek pogrzebowy jest wypłacany temu, kto poniósł koszty pogrzebu. Najczęściej jest to członek rodziny zmarłego, ale niekiedy organizacją pochówku zajmuje się osoba obca lub instytucja, np. gmina, związek wyznaniowy czy dom pomocy społecznej.

W jaki sposób można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Aby wystąpić o zasiłek pogrzeby, konieczne jest skompletowanie właściwych dokumentów. Ich spis znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy złożyć je w ZUS – można to zrobić osobiście lub korzystając ze wsparcia pełnomocnika. Jako zakład pogrzebowy jesteśmy w stanie pomóc na tym etapie. Możemy dostarczyć niezbędne dokumenty do urzędu, wyręczając bliskich zmarłego w tych trudnych chwilach.