Czy kremacja ciała jest zgodna z wiarą katolicką?

kremacja zwłok

Kremacja ciała jest ostatnio coraz bardziej popularna. Ludzie decydują się na taką formę z różnych powodów. Niektórzy obawiają się jednak, że nie jest to zgodne z wiarą katolicką. W poniższym artykule tłumaczymy, że Kościół katolicki jak najbardziej dopuszcza oraz akceptuje kremację. Większość księży namawia jednak do złożenia ciała w trumnie, a następnie w grobie. Związane jest to z wiarą w zmartwychwstanie po śmierci.

W związku z tym, że Kościół katolicki nie zakazuje kremacji ciała, każdy może dokonać wyboru samodzielnie. Niektórzy myślą o tym już za życia, a inni zdają się na swoich najbliższych. Do niedawna znacznie częściej wybierane były tradycyjne formy pochówku. Obecnie jednak z różnych powodów wiele osób decyduje się na kremację. Zachęcają do tego również niektórzy księża, ponieważ pozwala to zaoszczędzić miejsce na cmentarzu.

Kościół katolicki a kremacja ciała

Kremacja ciała została dopuszczona i zaakceptowana przez Kościół katolicki już wiele lat temu. Potwierdzają to dokumenty Watykanu, a także Kodeks Prawa Kanonicznego. Księża nie mogą więc zabronić spopielenia ciała. Prochy muszą być jednak umieszczone w świętym miejscu, czyli zazwyczaj na cmentarzu, a w szczególnych przypadkach w kościele lub w innej przestrzeni do tego przeznaczonej. Niemożliwe jest zabranie urny z prochami do domu lub rozrzucenie ich w dowolnym miejscu. Kościół katolicki zabrania również wykorzystywania prochów zmarłych w celu tworzenia pamiątek po tych osobach. Jedyną dopuszczalną opcją jest złożenie urny w wyznaczonym miejscu.

Dlaczego Kościół katolicki preferuje pochówek tradycyjny?

Niektórzy księża namawiają do kremacji ciał, ponieważ taki sposób chowania osób zmarłych pozwala zaoszczędzić przestrzeń na cmentarzu. Niestety w wielu parafiach jest problem z dostępnością miejsca. Mimo to bardzo dużo przedstawicieli Kościoła katolickiego nadal zachęca do pochówków tradycyjnych. Jest to związane z wiarą w zmartwychwstanie po śmierci.