Tradycje pogrzebowe w Polsce

pogrzeb

Uroczystości pogrzebowe organizowane w Polsce zazwyczaj mają bardzo podobny przebieg. Rozpoczynają się wystawieniem ciała osoby zmarłej w domu lub kaplicy, następnie ma miejsce msza święta, a po niej następuje pochówek na cmentarzu. W poniższym tekście omawiamy te, a także inne tradycje pogrzebowe charakterystyczne dla naszego kraju. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

W Polsce dopuszczalne są dwie formy pochówku. Nadal wiele osób decyduje się na pogrzeb tradycyjny, polegający na chowaniu zmarłego w trumnie, opuszczanej do grobu. Ten sposób jest uważany za bardziej religijny i etyczny. Dużą popularnością cieszy się jednak również kremacja ciała. Po jego spopieleniu prochy są umieszczane w urnie, co pozwala zachować więcej miejsca na cmentarzu.

Podstawowe etapy pogrzebu katolickiego i świeckiego

Pogrzeby katolickie są w Polsce znacznie bardziej popularne niż pochówki świeckie. Mimo to niektórzy decydują się na tę drugą formę. Najczęściej są to ateiści lub osoby niepraktykujące. Taka ceremonia odbywa się w uroczysty sposób, ale pomijana jest w niej msza święta. Trumna z ciałem lub urna z prochami są wystawiane w kaplicy, a następnie przenoszone na cmentarz komunalny bądź innowyznaniowy.

Z kolei pogrzeb tradycyjny składa się z trzech podstawowych etapów. Rozpoczyna się pożegnaniem osoby zmarłej w kaplicy lub domu, gdzie wystawiona jest trumna z ciałem czy urna zawierająca prochy. Rodzina ma wtedy okazję do modlitwy lub wygłoszenia krótkiego przemówienia. Następnie odbywa się uroczysta msza święta, a po niej żałobnicy wraz z księdzem udają się na cmentarz, by złożyć trumnę czy urnę w grobie.

Tradycją w Polsce jest również przynoszenie kwiatów na pogrzeb. Symbolizują one smutek i ostatnie pożegnanie. Często są składane na grobie w wyrazie szacunku dla osoby zmarłej. Mogą mieć formę wieńców lub wiązanek.