Gdzie można składać urny z prochami zmarłych osób?

cmentarz dla urn

W dobie coraz większej popularności kremacji pojawia się pytanie, jaki sposób pochówku wybrać dla urn zawierających prochy bliskich zmarłych. W Polsce istnieją różne możliwości, które ze względu na prawo i szacunek dla zmarłego, muszą być przeprowadzone w odpowiednich, godnych miejscach. Poniżej przedstawiamy najczęściej spotykane formy zachowania pamięci o zmarłych po procesie kremacji.

Pochowanie na cmentarzu – obowiązkowe miejsce spoczynku

Zgodnie z polskim prawem szczątki ludzkie muszą być pochowane w godnym, przeznaczonym do tego miejscu, czyli na cmentarzu. Może to być cmentarz parafialny lub komunalny. Ciało zmarłego chowa się w grobach ziemnych, murowanych, w katakumbach, w kolumbariach – grób musi jednak znajdować się na cmentarzu.

Kolumbarium – ściana pamięci

Wraz z rosnącą popularnością kremacji coraz częściej na cmentarzach można spotkać specjalne miejsca przeznaczone dla urn. Kolumbarium to mur z przygotowanymi dla urn otworami. Urna zostaje umieszczona w otworze i zamurowana. W miejscu, w którym się znajduje, montowana jest tabliczka z danymi osoby zmarłej. Tego rodzaju miejsce pochówku staje się coraz popularniejsze, w szczególności w miastach, gdzie jst coraz mniej miejsca na cmentarzach.

Kwatery – utrzymanie tradycji

Na niektórych cmentarzach wydzielone są specjalne miejsca – kwatery przeznaczone do grzebania spopielonych ciał. W takich przypadkach urny z prochami składane są w grobie, który może mieć formę ziemną bądź murowaną. Kwatery te często nawiązują do tradycji pochówku ciał, jednocześnie oddzielając przestrzeń przeznaczoną dla osób po kremacji.

Groby rodzinne – pamięć o bliskich

Kolejną możliwością jest złożenie urny w grobie rodzinnym. W praktyce oznacza to umieszczenie urny z prochami członka rodziny w już istniejącym grobie, gdzie spoczywają inni bliscy zmarli. Ta forma pochówku umożliwia zachowanie pamięci o pokoleniach.