Jak zorganizować pogrzeb dziecka?

biała trumna

Utrata dziecka to jedno z najtrudniejszych doświadczeń, jakie można sobie wyobrazić. Ból i pustka pozostające po stracie malucha są ogromne, a organizacja pogrzebu staje się koniecznością, która wymaga podjęcia wielu decyzji. W tak trudnym czasie warto znać podstawowe zasady i możliwości, aby ten ostatni akt miłości dla dziecka był godny i przebiegł spokojnie. Postaramy się pomóc w tej ciężkiej sytuacji, prezentując krok po kroku, jak zorganizować pogrzeb dziecka.

Zgłoszenie zgonu i uzyskanie aktu zgonu

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie zgonu oraz uzyskanie aktu zgonu. Zgłoszenia dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zgonu. W przypadku śmierci w szpitalu lekarz wystawia kartę zgonu, która stanowi podstawę do wydania aktu przez urząd. Jeśli zgon nastąpił w domu, konieczne jest wezwanie lekarza celem potwierdzenia przyczyny zgonu.

Wybór rodzaju pogrzebu

W Polsce istnieją dwa rodzaje pogrzebów: tradycyjne (w trumnie) i kremacyjne. Wybór należy do rodziców lub opiekunów zmarłego dziecka. W przypadku pochówku tradycyjnego można wybrać między grobem rodzinnym a indywidualnym. W przypadku kremacji prochy dziecka są umieszczone w urnie i złożone w grobie.

Organizacja pogrzebu wiąże się z koniecznością załatwienia wielu formalności, takich jak ustalenie terminu i miejsca, zamówienie usług pogrzebowych oraz zawiadomienie bliskich i znajomych. Warto skorzystać z pomocy domu pogrzebowego, który pomoże w załatwieniu tych kwestii. My, jako zakład pogrzebowy, załatwiamy kompleksowo w imieniu klienta wszystkie formalności, co jest niewątpliwym ułatwieniem w jego trudnej sytuacji.

Urządzenie ceremonii

Ceremonia pogrzebowa to ważny element procesu żałoby, który pozwala bliskim pożegnać się z dzieckiem. Możliwe są dwa rodzaje ceremonii: kościelne i świeckie. W przypadku religijnych uroczystości warto skonsultować się z duchownym, który doradzi w kwestiach liturgii i modlitwy. Ceremonie świeckie mogą mieć dowolną formę, ale zazwyczaj jest to wzniosłe i uroczyste pożegnanie osoby zmarłej.