Kiedy możliwa jest ekshumacja zwłok?

ekshumacja zwłok

W życiu każdego może przyjść moment, w którym trzeba zmierzyć się z trudną decyzją dotyczącą ekshumacji zwłok bliskiej osoby. Proces ten budzi wiele emocji, jednak czasami jest konieczny ze względów prawnych czy logistycznych. W takich sytuacjach ważne jest, aby wiedzieć, na jakiej podstawie oraz w jakich warunkach można przeprowadzić tę czynność. Wyjaśniamy to w poniższym artykule.

Podstawy prawne ekshumacji

Zgodnie z polskim prawem ekshumację można przeprowadzić na kilku podstawach. Przede wszystkim na wniosek osób uprawnionych do pochowania zwłok – najbliższych krewnych zmarłego. W takim przypadku niezbędne jest uzyskanie zgody od właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Musi ona być pisemna i zawierać uzasadnienie, dlaczego przeprowadzenie ekshumacji jest niezbędne.

Innym przypadkiem są sytuacje, w których decyzję o ekshumacji podejmuje prokurator lub sąd. Zazwyczaj ma to miejsce podczas prowadzenia postępowania karnego, gdy istnieje potrzeba wyjaśnienia okoliczności śmierci danej osoby. Wówczas ekshumacja może być przeprowadzona bez zgody rodziny.

Decyzję o ekshumacji może także podjąć państwowy inspektor sanitarny, jeśli teren cmentarza ma być przeznaczony na inny cel. W takim przypadku rodzina zmarłego zostaje powiadomiona o konieczności przeprowadzenia czynności i zazwyczaj otrzymuje wsparcie w jej organizacji.

Procedura ekshumacji

Aby móc przystąpić do ekshumacji, niezbędne jest uzyskanie stosownych pozwoleń i dokumentów. Na ich podstawie firma pogrzebowa będzie mogła wykonać usługę. Co więcej, ekshumacja musi być przeprowadzona w określonym czasie – od 15 października do 15 kwietnia. Dzieje się tak ze względu na warunki atmosferyczne, które są odpowiednie do tego celu.