Jak zdemontować stary grób?

zniszczony nagrobek

Demontaż grobu to niełatwe zadanie, ale często okazuje się to konieczne, by możliwe było pochowanie zmarłego. Współpracujemy z profesjonalnymi firmami, którym można zlecić takie zadanie. Zdecydowanie nie polecamy wykonywać demontażu nagrobka samodzielnie, ponieważ jest to dość skomplikowana czynność. Podczas jej realizowania często napotykane są różne trudności, z którymi fachowcy na pewno sobie poradzą.

Przed przystąpieniem do demontażu grobu należy poinformować o tym fakcie zarząd cmentarza oraz uzyskać wszelkie niezbędne zgody. Warto też sprawdzić, czy na cmentarzu obowiązują jakieś szczególne przepisy dotyczące demontażu nagrobków. Następnie warto zabezpieczyć teren wokół grobu, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia sąsiednich nagrobków czy roślinności.

Etap pierwszy: demontaż elementów nagrobka

Pierwszym etapem demontażu grobu jest usunięcie wszystkich dekoracji i elementów ozdobnych z nagrobka. Należy zdjąć wszelkie wazony, lampiony, zdjęcia czy krzyże. W przypadku nagrobków z rzeźbami czy innymi elementami artystycznymi warto zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić tych części.

Etap drugi: demontaż konstrukcji nagrobka

Kolejnym etapem jest demontaż konstrukcji nagrobka. W przypadku grobów z płytą poziomą należy ją ostrożnie podważyć i zdjąć z fundamentu. Jeśli natomiast mamy do czynienia z nagrobkiem pionowym, trzeba zdjąć jego górną część oraz ewentualne elementy wsporcze.

Etap trzeci: oczyszczenie i przygotowanie miejsca na nową trumnę

Po zdjęciu wszystkich elementów nagrobka należy oczyścić teren wokół grobu z resztek materiałów budowlanych czy ziemi. Następnie przygotować miejsce na nową trumnę, czyli wykonać odpowiednią głębokość grobu, aby się w nim zmieściła.

Etap czwarty: montaż nagrobka po zakończeniu prac

Gdy prace związane z demontażem grobu zostaną zakończone, a nowa trumna umieszczona w grobie, można przystąpić do ponownego montażu nagrobka. Należy zadbać o to, aby wszystkie elementy zostały zamontowane we właściwym miejscu i sposób, tak aby nagrobek prezentował się estetycznie i był stabilny.