Zasady transportu osób zmarłych

transport trumny

Transport osoby zmarłej to nie tylko kwestia logistyczna, ale także emocjonalna. W tak trudnym dla rodziny momencie warto znać zasady i procedury, które obowiązują w Polsce. W poniższym artykule omówimy najważniejsze kwestie związane z transportem osób zmarłych, takie jak zgłaszanie zgonu, rodzaje transportu, przewóz zwłok za granicę oraz koszty związane z tym procesem.

Zgłaszanie zgonu i wydanie karty zgonu

Przed przystąpieniem do transportu osoby zmarłej należy zgłosić zgon do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego. Zgłoszenia dokonuje się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza, który stwierdził śmierć. Karta ta zawiera informacje o przyczynie i dacie zgonu oraz danych personalnych osoby zmarłej. Na jej podstawie urząd wydaje akt zgonu, jest on niezbędny do dalszych formalności.

Warunki transportu zwłok

Transport osób zmarłych musi spełniać określone warunki, aby był zgodny z prawem. Przede wszystkim ciało zmarłego musi być umieszczone w trumnie, która powinna być wykonana z materiałów nieprzepuszczalnych oraz posiadać odpowiednie uszczelnienia. Ponadto trumna musi być wyposażona w uchwyty do przenoszenia.

W przypadku transportu międzynarodowego trumna powinna być dodatkowo umieszczona w metalowej skrzyni lub innym opakowaniu spełniającym wymogi przewoźnika. Często wymagane są również specjalne dokumenty, takie jak zgoda na ekshumację czy pozwolenie na przewóz zwłok przez granicę.

W praktyce organizacja przewozu zmarłych często spoczywa na firmie pogrzebowej. Nasza firma oferuje kompleksowe usługi związane z przewozem zwłok na terenie kraju i z zagranicy.

Koszty transportu osób zmarłych

Koszty transportu osób zmarłych zależą od wielu czynników, takich jak odległość, rodzaj transportu czy usług dodatkowych. W przypadku transportu krajowego ceny zaczynają się od kilkuset złotych, natomiast w przypadku międzynarodowego – od kilku tysięcy złotych.